Home » Nieuws » De afronding van 2016

De afronding van 2016

Hoewel alweer op weg in 2017 toch nog even de afsluiting van de laatste maanden van 2016.
Na veel voorbereidingen hebben we in december de laatste twee transporten van het jaar georganiseerd.
Een korte samenvatting: heel veel schoolmeubilair, bedden, nachtkastjes, kleding, medische apparatuur, verpleegkundige materialen, schoonmaakwagens, Hello Kitty en Sponge Bob luchtbevochtigers, bedrijfskleding, speelgoed, met schoolartikelen gevulde rugzakjes en nog veel meer.
In het totaal komen we in 2016 tot iets meer dan 1.000 m3 goederen die zijn vervoerd naar Hongarije en vandaar zijn verdeeld naar de plekken waar de spullen het best kunnen worden gebruikt.
Het eerste transport van dit jaar is begin februari: ziekenhuisbedden uit het AZ Klina in Brasschaat, België.
Kijk ook eens op onze Face book pagina kijken.

Although already on our way in 2017 we still need the closure of the last months of 2016.
After much preparation we have organized in December the last two shipments of the year.
A brief summary: lots of school furniture, beds, bedside tables, clothes, medical equipment, nursing equipment, cleaning equipment, Hello Kitty and Sponge Bob humidifiers, clothing, toys, backpacks filled with school supplies and much more.
In 2016 the total was slightly over 1.000 m3 of goods that have been transported to Hungary and from there were distributed to the places where the goods can best be used.
The first transport this year will be early February: hospital beds from AZ Klina, Brasschaat in Belgium.
Have a look at our Face book page.

Tijdens de Kerst vieringen is in Nyírmeggyes (Hu) speelgoed uitgedeeld dat we hebben gekregen van de Speelstoet in Velp.

During the Christmas celebrations toys have been handed out in Nyírmeggyes (Hu); toys that we have received from the Speelstoet in Velp.

[Not a valid template]Ook zijn in Tiborszállás  (Hu) rugzakjes uitgedeeld aan de minder bedeelde kindertjes. Rugzakjes gevuld met schoolspullen door de leden van diverse parochies in Nijmegen.

Also backpacks were distributed to underprivileged children in Tiborszállás (Hu). Backpacks filled with school supplies by members of several parishes in Nijmegen.

[Not a valid template]De bedden uit de Doekenborg (ZZG Nijmegen) hebben inmiddels een bestemming gevonden in de National Institute of Oncology in Boedapest.

The beds from De Doekenborg (ZZG in Nijmegen) have found their destination at the National Institute of Oncology in Budapest.

[Not a valid template]Enkele foto’s van het uitladen van de laatste twee vrachtauto’s en de verdeling en bestemming van de verschillenden goederen.

Some pictures from the unloading of the last two trucks and the distribution and use of different goods.

[Not a valid template]

 

Algemene informatie
Surya Project is de titel van de activiteiten van de Stichting NEEKA Europe, een goede doelen stichting gevestigd in Nijmegen.
Deze bestaan voor een belangrijk deel uit het verzamelen van goede gebruikte goederen die weer goed gebruikt kunnen worden. Niet alleen in Nijmegen en omstreken maar in heel Nederland en België.
Surya Project zoekt voortdurend medische en verpleegkundige materialen en goederen. Denk aan gebruikte en overtollige ziekenhuisbedden en verpleeghuisbedden. Maar ook aan gebruikte nachtkastjes, infuuspalen, rolstoelen, rollators, verband en incontinentie materialen. En aan gebruikte verpleegkundige uniformen en andere gebruikte beroepskleding.
Surya Project zoekt ook gebruikt schoolmeubilair zoals schooltafels en stoelen, schoolborden en allerlei andere gebruikte materialen en gebruikte computers en monitoren, toetsenborden en computermuizen.
Surya Project kan in beginsel alle goede gebruikte materialen en goederen gebruiken.

 
General information
Surya Project is the title of the activities of the Foundation NEEKA Europe, a charitable foundation based in Nijmegen.
These activities largely consist of collecting good used items that can be used again. Not only in Nijmegen and surroundings but throughout the Netherlands and Belgium.
Surya Project is constantly surching medical and nursing materials and goods. Think of used and surplus hospital beds and nursing home beds. But also used bedside tables, IV poles, wheelchairs, walkers, bandages and incontinence products. And used nursing uniforms and other workwear used.
Surya Project is looking for used school furniture such as school desks and chairs, blackboards and a variety of other materials and used computers and monitors, keyboards and computer mouse – pads.
in principle Surya Project can use all kind of materials and goods.

 

Meer nieuws:
Erasmus+ – De EU werkt!

Van 25 juni tot 4 juli hebben jongeren uit Hongarije, Nederland en Roemenië elkaar ontmoet in het kader van het EU Erasmus+ project. Samen hebben … Lees meer

Happy 2016
Januari 2015: het eerste transport

Een vrachtauto en de Neeka transportbus vol met: – 10 ton servies van twee Landal GreenParcs: Heideheuvel en Heihaas – 84 setjes schoolmeubeltjes van basisschool … Lees meer