Informatie

Home » Informatie

Suryaproject richt zich op de ondersteuning van lokale partners bij de instandhouding en ontwikkeling van de sociale structuur in landen rondom de Karpaten door middel van het  inzamelen en doneren van goederen en het ter plaatse geven van advies en immateriële ondersteuning.

Suryaproject is eind 2009 in Nijmegen ontstaan als een kleinschalig initiatief na een bezoek aan de stichting Neeka in Hongarije en Oekraïne. Het bezoek was geïnitieerd door een vertegenwoordiger van de stichting OEC in Tilburg.

De schrijnende armoede in het hele gebied, de zorgwekkende toestand van de vluchtelingen en asielzoekers en de moeizame omstandigheden van de Roma maakten zoveel indruk dat wij ons samenvoegde in wat nu bekend is als Suryaproject.

Geleidelijk aan is de samenwerking geprofessionaliseerd en nu kan worden gezegd dat Suryaproject in de afgelopen jaren haar bestaansrecht heeft kunnen bewijzen. Op verschillende plaatsen in deze website kun je zelf daarover je oordeel vormen.

Suryaproject werkt sinds het begin nauw samen met de stichting Neeka die in Hongarije, Roemenië en Oekraïne een vertegenwoordiging heeft. Zij werkt ook samen met tal van vrijwilligers en organisaties. Op de pagina Links zijn de verwijzingen te vinden.

Sinds 26 juli ’13 – zijn de activiteiten van Suryaproject ondergebracht bij de nieuw opgerichte, Nederlandse Stichting NEEKA Europe. Suryaproject blijft de werktitel, NEEKA Europe is de de formele rechtspersoon.

Leeswijzer: NEEKA heeft betrekking op de organisaties in Hongarije, Roemenië en / of Oekraine, NEEKA Europe bedoelt onze Nederlandse stichting.

Neeka

Neeka richt zich op het bijstaan van zieken, gehandicapten, oude mensen, vluchtelingen, asielzoekers. En ook ondersteuning bij de integratie van de Roma minderheid in de regio. Dit doet ze door bij te dragen aan de bescherming van de gezondheid, het bevorderen van een gezonde levensstijl, het bieden van financiële en sociale ondersteuning en het opzetten en ondersteunen van onderwijs en educatieve programma’s voor jongeren. Neeka heeft een nationaal en internationaal karakter.

Neeka Oekraïne is eind jaren ’90 opgericht, Neeka Hongarije in mei 2009 en Neeka Roemenië is nu in oprichting. Neeka betekent in het Engels: International Life and Environmental Health Foundation.

Geen culturele inmenging

Suryaproject helpt Neeka en waar mogelijk ook andere stichtingen en organisaties. Op deze manier wordt de locale cultuur door Suryaproject niet beïnvloed omdat het de plaatselijke hulpverleners zijn die bepalen wat en hoe de dingen gebeuren. Wat Suryaproject verzamelt is in de meeste gevallen op verzoek van de locale organisaties en in vrijwel alle gevallen na overleg. Het is dus sterk vraaggericht en er is geen sprake van het aanbieden van wellicht ongewenste goederen. Een extra garantie is dat telkens de mensen van Neeka naar Nijmegen komen om de vrachtauto´s de beladen. Alleen wat ze willen gebruiken gaat mee.

Nieuws:
Net voor de Kerst: transport # 7

Het zevende en laatste transport van dit jaar. Een beetje onverwacht want we dachten aan begin 2016. Tot we plots te horen kregen dat we … Lees meer

Hilfertsheem College

Een groot project is afgerond;  en een bijzonder project was het. In december 2015 vroeg het gemeentebestuur van Mukachevo in Oekraine onze hulp. Tezelfdertijd leidde … Lees meer

Meubels krijgen kerk

Een hele tijd geleden hebben we stoelen gekregen van het Veteranen Instituut in Doorn. Recent hebben zij hun bestemming gevonden. Er moest alleen eerst een … Lees meer