Informatie

Home » Informatie

Suryaproject richt zich op de ondersteuning van lokale partners bij de instandhouding en ontwikkeling van de sociale structuur in landen rondom de Karpaten door middel van het  inzamelen en doneren van goederen en het ter plaatse geven van advies en immateriële ondersteuning.

Suryaproject is eind 2009 in Nijmegen ontstaan als een kleinschalig initiatief na een bezoek aan de stichting Neeka in Hongarije en Oekraïne. Het bezoek was geïnitieerd door een vertegenwoordiger van de stichting OEC in Tilburg.

De schrijnende armoede in het hele gebied, de zorgwekkende toestand van de vluchtelingen en asielzoekers en de moeizame omstandigheden van de Roma maakten zoveel indruk dat wij ons samenvoegde in wat nu bekend is als Suryaproject.

Geleidelijk aan is de samenwerking geprofessionaliseerd en nu kan worden gezegd dat Suryaproject in de afgelopen jaren haar bestaansrecht heeft kunnen bewijzen. Op verschillende plaatsen in deze website kun je zelf daarover je oordeel vormen.

Suryaproject werkt sinds het begin nauw samen met de stichting Neeka die in Hongarije, Roemenië en Oekraïne een vertegenwoordiging heeft. Zij werkt ook samen met tal van vrijwilligers en organisaties. Op de pagina Links zijn de verwijzingen te vinden.

Sinds 26 juli ’13 – zijn de activiteiten van Suryaproject ondergebracht bij de nieuw opgerichte, Nederlandse Stichting NEEKA Europe. Suryaproject blijft de werktitel, NEEKA Europe is de de formele rechtspersoon.

Leeswijzer: NEEKA heeft betrekking op de organisaties in Hongarije, Roemenië en / of Oekraine, NEEKA Europe bedoelt onze Nederlandse stichting.

Neeka

Neeka richt zich op het bijstaan van zieken, gehandicapten, oude mensen, vluchtelingen, asielzoekers. En ook ondersteuning bij de integratie van de Roma minderheid in de regio. Dit doet ze door bij te dragen aan de bescherming van de gezondheid, het bevorderen van een gezonde levensstijl, het bieden van financiële en sociale ondersteuning en het opzetten en ondersteunen van onderwijs en educatieve programma’s voor jongeren. Neeka heeft een nationaal en internationaal karakter.

Neeka Oekraïne is eind jaren ’90 opgericht, Neeka Hongarije in mei 2009 en Neeka Roemenië is nu in oprichting. Neeka betekent in het Engels: International Life and Environmental Health Foundation.

Geen culturele inmenging

Suryaproject helpt Neeka en waar mogelijk ook andere stichtingen en organisaties. Op deze manier wordt de locale cultuur door Suryaproject niet beïnvloed omdat het de plaatselijke hulpverleners zijn die bepalen wat en hoe de dingen gebeuren. Wat Suryaproject verzamelt is in de meeste gevallen op verzoek van de locale organisaties en in vrijwel alle gevallen na overleg. Het is dus sterk vraaggericht en er is geen sprake van het aanbieden van wellicht ongewenste goederen. Een extra garantie is dat telkens de mensen van Neeka naar Nijmegen komen om de vrachtauto´s de beladen. Alleen wat ze willen gebruiken gaat mee.

Nieuws:
Groenten

Begin 2013 heeft Surya Project zaaigoed gekregen. Diverse soorten tomaten, spinazie en koolsoorten. En genoeg wortel zaadjes om “heel Hongarije” in te zaaien. Het zaad is … Lees meer

Bedden via-via – april ’14

Steeds zoekt Surya Project naar samenwerking met andere stichtingen en personen vanuit de gedacht dat het geheel meer is dan de som der delen.  We … Lees meer

Catching up a bit – part two

February ‘18 In februari hebben we bij elkaar zo’n 300 setjes school meubelen kunnen ophalen op verschillende lokaties en van verschillende donoren. In de Neeka … Lees meer