Home » Nieuws » Het eerste transport in 2017

Het eerste transport in 2017

Eind februari hebben onze Hongaarse collega’s de meubeltjes van OBS ’t Spectrum in Amersfoort opgehaald en naar onze opslag bij Nijmegen gebracht. De beheerder van de school, onze contactpersoon, kon niet geloven dat alles in de gele Neeka Mercedes en op de aanhanger zou passen. Dus wel; wat zij doen is

niet inladen maar weven. In de middag hebben ze bij het AZ Klina in Brasschaat opnieuw veel mooie spullen opgehaald en naar de opslag gebracht. Daar is de eerste vrachtauto van dit jaar geladen en naar ons depot in Nyirmeggyes in Hongarije vertrokken. De volgende dag zijn ze zelf weer vertrokken met een volgeladen Mercedes en trailer.

At the end of February our Hungarian colleagues have picked up the furniture of OBS ’t Spectrum in Amersfoort and brought them to our store in Nijmegen. The administrator of the school, our contact, could not believe that everything in would fit in the yellow Neeka Mercedes and on the trailer. They could; what they do is not loading but weaving. In the afternoon they picked up a lot of beautiful things in the AZ Klina in Brasschaat and bought it to our storage. There they loaded the first truck this year that left for our depot in Nyírmeggyes in Hungary. The next day, they themselves left again with a fully loaded Mercedes and trailer.

[Not a valid template]

Algemene informatie
Surya Project is de titel van de activiteiten van de Stichting NEEKA Europe, een goede doelen stichting gevestigd in Nijmegen.
Deze bestaan voor een belangrijk deel uit het verzamelen van goede gebruikte goederen die weer goed gebruikt kunnen worden. Niet alleen in Nijmegen en omstreken maar in heel Nederland en België.
Surya Project zoekt voortdurend medische en verpleegkundige materialen en goederen. Denk aan gebruikte en overtollige ziekenhuisbedden en verpleeghuisbedden. Maar ook aan gebruikte nachtkastjes, infuuspalen, rolstoelen, rollators, verband en incontinentie materialen. En aan gebruikte verpleegkundige uniformen en andere gebruikte beroepskleding.
Surya Project zoekt ook gebruikt schoolmeubilair zoals schooltafels en stoelen, schoolborden en allerlei andere gebruikte materialen en gebruikte computers en monitoren, toetsenborden en computermuizen.
Surya Project kan in beginsel alle goede gebruikte materialen en goederen gebruiken.

General information

Surya Project is the title of the activities of the Foundation NEEKA Europe, a charitable foundation based in Nijmegen.

These activities largely consist of collecting good used items that can be used again. Not only in Nijmegen and surroundings but throughout the Netherlands and Belgium.

Surya Project is constantly surching medical and nursing materials and goods. Think of used and surplus hospital beds and nursing home beds. But also used bedside tables, IV poles, wheelchairs, walkers, bandages and incontinence products. And used nursing uniforms and other workwear used.

Surya Project is looking for used school furniture such as school desks and chairs, blackboards and a variety of other materials and used computers and monitors, keyboards and computer mouse – pads.

in principle Surya Project can use all kind of materials and goods. 

Meer nieuws:
Keuken uit Grave – maart ’14

Na de sluiting van verzorgingshuis Maaszicht in Grave mocht Surya Project een belangrijk deel van de keuken inventaris meenemen. Het ging onder meer over een … Lees meer

Rugzakjes actie

Georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep Diaconie van de Maranathakerk en de Antonius van Paduakerk hebben de leden van deze gemeenten in de afgelopen weken 149 … Lees meer

Rabobank Computers – jan ’13

Op de Beurs Maatschappelijke Meerwaarde van november ’12 heeft Surya Project de Rabobank gevraagd om een aantal gebruikte computers. Deze vraag is gehonoreerd en eind januari … Lees meer