Home » Nieuws » 2020

2020

In het vervolg van dit jaar hebben we meer dan 3.000 stuks schoolmeubilair opgehaald bij 4 scholen. Bij het Résidence St Anne in Dinant hebben we 21 ziekenhuisbedden opgehaald dankzij de fantastische samenwerking met HillRom in België.. Het GGNet in Apeldoorn heeft ons veel verpleeghuismeubilair gegeven en MSD in Haarlem heel mooi kantoormeubilair.

Een bijzonder project

Door COVID-19 konden telers hun aardappels niet meer kwijt aan de frites producenten omdat de Horeca in Lock down zat. Onze collega’s in Hongarije zagen in juni daarin een kans om de behoeftige mensen van voedsel te voorzien. Na wat speurwerk en hulp van insiders vonden we een bedrijf dat bereid was om tegen kostprijs 70 ton aardappels, verpakt in zakjes van 15 kg te verkopen aan onze zusterstichting in Hongarije. Deze zakjes zijn in de weken daarna uitgedeeld in de dorpen.

 

In the remainder of this year, we collected more than 3,000 pieces of school furniture from 4 schools. At the Résidence St Anne in Dinant we collected 21 hospital beds thanks to the fantastic collaboration with HillRom in Belgium. The GGNet in Apeldoorn gave us a lot of nursing home furniture and MSD in Haarlem very nice office furniture.

A special project

Due to COVID-19, growers were no longer able to sell their potatoes to the French fries producers because the Horeca was in Lock down. Our colleagues in Hungary saw this as an opportunity in June to provide food for the needy. After some research and help from insiders, we found a company that was willing to sell 70 tons of potatoes packed in 15 kg bags to our sister foundation in Hungary at cost price. These bags were distributed in the villages in the following weeks.

March 13 th

Ook dit jaar hebben we heel veel zaaigoed gekregen van Storm Seeds in Opglabbeek in België. Bonen- en erwtenzaad. Bijna 50 ton! Twee vrachtauto’s, one to Nyírmeggyes, the other to Füzesgyarmat. Onder leiding van NEEKA Hungary wordt het zaaigoed verdeeld naar gemeenten en hulporganisaties.

This year we received again a lot of seeds from Storm Seeds in Opglabbeek in Belgium. Bean and pea seeds. Almost 50 tons! Two trucks, one to Nyírmeggyes, the other to Füzesgyarmat. Under the leadership of NEEKA Hungary, the seeds are distributed to municipalities and aid organizations.

March 4th and 5th

Op 4 en 5 maart zijn bij het St. Blasius ziekenhuis in Dendermonde 48 bedden en 8 dialyse stoelen opgehaald en bij het AZ Klina in Brasschaat verschillende medische apparaten.

On March 4th and 5th, 48 beds and 8 dialysis chairs were collected from St. Blasius Hospital in Dendermonde and various medical devices from AZ Klina in Brasschaat.

February 20th

Het meest uitdagende schoolproject tot nog toe. De Openbare Basisschool Pieterskerkhof in Utrecht. Diep in de binnenstad, achter de Dom, 400 sets en ander meubilair. Onbereikbaar met een grote vrachtauto. Vergunningen nodig om daar met een bakwagen te mogen komen en om de vrachtauto te mogen laden op een parking voor touringcars. Uiteindelijk allemaal goed gekomen dankzij de inzet van de medewerkers van de school, ouders en leerlingen, het verhuisbedrijf, de Gemeente Utrecht en natuurlijk het werk van de mannen van Neeka Hongarije en de vrijwilligers uit Nyírbátor die beide dagen hard hebben gewerkt.

The most challenging school project so far. The Pieterskerkhof Public Primary School in Utrecht. Deep in the city center, behind the Dom, 400 sets and other furniture. Unreachable with a large truck. Permits are required to be able to get there by truck and to be able to load the truck on a parking lot for coaches. All ended up well thanks to the efforts of the school staff, parents and students, the moving company, the Municipality of Utrecht and of course the work of the men from Neeka Hungary and the volunteers from Nyírbátor who worked hard both days.

February 16th

Zwaag, Noord Holland. Zo’n 170 sets schoolmeubelen en ander meubilair van de Christelijke basisschool De Rank.

Zwaag, North Holland. About 170 sets of school furniture and other furniture from the Christian primary school De Rank.

Meer nieuws:
Verhuizing noodschool Druten – nov ’14

Op woensdag 5 november ’14 is gestart met de demontage van de noodschool in Druten. Na 3 jaar is dit project uiteindelijke gelukt omdat de … Lees meer

Transport #7 – augustus 2016

De eerste dagen zijn gebruikt om materiaal te verzamelen uit het AZ Klina in Brasschaat (Be), het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen en Eromesmarko in Wijchen. … Lees meer

Kisnamény & Mateszalka

Hoe snel een verschil gemaakt kan worden met de spullen uit Nederland. Kort na ons bezoek heeft Neeka in Kisnamény en Hodász  hoog-laag bedden gebracht, toiletbeugels … Lees meer